طرح هاي تحقيقاتي مركز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
طرح های مرکز
 
             

طرح های سالک

           
 
          
شماره
 
عنوان
 
            
 

1

مقايسه اثر تري كلرو استيك اسيد و گلوكانتيم داخل ضايعه در درمان ليشمانيازيس لوپوئید    
 

2

بررسی اثر کلاریترومایسین بر روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور    
 

3

بررسي ويژگي هاي دموگرافيك و باليني ليشمانيوز جلدي دركودكان مراجعه كننده به كلينيك سالك بيمارستان هاي قائم و امام رضا در طي سال هاي 88-85    
 

4

بررسي مقايسه اي ويژگي هاي باليني و دموگرافيك سالك در افراد سالمند با گروه هاي سني زير 20 سال    
 

5

تعيين طبقه اقتصادي اجتماعي در بيماران مبتلا به سالك و ارتباط آن با سير بيماري    
 

6

بررسي حضور باكتريهاي (هوازي و بي هوازي) در ضايعات لشمانيوز جلدي حاد و تاثير حذف آن در سير ضايعه در بيماران مراجعه كننده به كلينيك سالك بيمارستان قائم(عج) در سال هاي 1389-1387    
 

7

مطالعه پیلوت كارآزمايي بالینی نانو ليپوزومهای موضعي پارومومايسين براي درمان سالک با عامل L. tropica    
 
 
             

طرح های پسوریازیس

            
 
  شماره
 
عنوان
 
   
        

1

 بررسي اثر پماد موضعی Indigo Naturalisدر درمان پسوريازيس نوع پلاك و مقايسه دو پماد تهيه شده از دو گياه چيني و ايراني با پماد بتامتازون                
 

2

مقایسه سطح سرمي هموسيستئين در بيماران مبتلا به پسوريازيس با افراد سالم    
 

3

بررسي چاقي در بيماران مبتلا به سوريازيس مراجعه كننده به درمانگاه بخش پوست امام رضا طي سال هاي 88-87    
 
        

طرح های دیگر

        
 
  شماره
 
عنوان
 
             
        

1

مقايسه اختلالات سايكولوژيك در بيماران مبتلا به ليكن سيمپلكس كرونيكوس مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام رضا (ع) با جمعيت نرمال  
 

2

بررسي عفونت بورليا درنمونه های بيوپسی پوست بيماران مبتلا به مورفه آ  
 

3

بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به ویتیلیگو  
 

4

استفاده از جراحی به روش MOHS در درمان بازال سل كارسينوم پوست براي بيماران مراجعه كننده به بیمارستان امام رضا مشهد  
 

5

بررسي ارتباط بين پاپيلوما ويروس هاي انساني كم خطر (تيپ 6 و 11 ) و پر خطر (Low risk HPV,High risk HPV) و آويزه پوستي (Skin tag) به روش واكنش زنجيره اي پليمراز(pcr)  
 

6

بررسي ارتباط ميان ليكن پلان و عفونت HTLV-1  
 

7

بررسي ارتباط بين آكنه و سيگار در مردان جوان (30-15) مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام رضا (ع) از اسفند 87 لغايت اسفند 89  
 

8

بررسي رابطه اختلالات تيروئيد با ملاسماي ايديوپاتيك در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا(ع)  
 

9

بررسی همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8  
 

10

بررسی همراهي پاپیلوما ویروس های انسانی و كراتوز سبورئیک  
 

11

بررسی فراواني ضایعات جلدی و مخاطی در نوزادان سالم متولد شده در بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) از مهر 1388 لغایت شهریور 1390  
       
 
                          

     طرح های اعضا مرکز بر اساس سال