طرح هاي سال 86

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طرح های سال 86

 

مجریان

موقعیت

کد

عنوان

شماره

دکترفامیلی-دکترخانی

پایان یافته
 

86175

بررسي رابطه عفونت با هرپس ويروس تيپ 6 و ابتلاء به بيماري پيتريازيس روزه

1

دکترپوران لایق-دکترپروین لایق-دکترسید رحمان موحد

پايان يافته
 

86255

بررسي اثر و عوارض داروي پيوگليتازون بر درمان بيماري پسوريازيس(نوع پلاكي)

2

دکتریزدان پناه-دکترملکی

پايان يافته
 

86533

بررسي رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستي در اهدا كنندگان خون

3

دکتربنی هاشمی-دکترشیرزاد

پايان يافته
 

86721

بررسي ميزان اثر تزريق داخل ضايعه گلوكانتيم با كرايوتراپي همزمان و مقايسه آن با كرايوتراپي به تنهايي و تزريق داخل ضاعيه گلوكانتيم به تنهايي، در بهبود بيماري ليشمانيازيس پوستي

4

دکترمشایخی-دکترجعفری

پايان يافته
 

86077

بررسي اثر اشعه ماوراء بنفش آفتاب در سير بيماري ليشمانيوز جلدي در موشهاي BALB/C

5

دکترپزشکپور-دکترلایق-دکترتوحیدی

پايان يافته
 
 

86107

مقايسه بين كارايي روش هاي آسپيراسيون سوزني و اسمير مستقيم پوستي در تشخيص ليشمانيوز جلدي حاد بر پايه نتايج PCR به عنوان روش مرجع

6

دکترجاویدی-دکترطیبی-دکترصفایی

پايان يافته
 
 

86010

بررسي مقايسه اي ميزان لنفوسيت هاي T و B و سلول هاي كشنده طبيعي (Natural killer) در خون بيماران مبتلا به ويتيليگو نسبت به افراد سالم

7

دکتریزدان پناه

پايان يافته
 
 

86184

بررسي سطح سرمي عناصر كمياب در بيماران پفيگوس ولگاريس مراجعه كننده به درمانگاه و بخش پوست بيمارستان هاي قائم(عج)وامام رضا(ع) از بهمن 85 تا خرداد 87

8

دکترتوکل-دکترلایق

پايان يافته
 
 

86267

بررسي ارتباط پلي مورفيسم درسه جايگاه ژن TGF-? ( codon 10 , codon 25 -509 C/T ,) و پمفيگوس ولگاريس در استان هاي خراسان رضوي وخراسان شمالي.

9

دکترپزشکپور-دکترشباهنگ

پايان يافته
 
 
 

86550

مقايسه تاثير روش درماني همزمان كرايوتراپي با تزريق داخل ضايعه گلوكانتيم هر دو هفته يكبار، كرايوتراپي و تزريق داخل ضايعه گلوكانتيم به تنهايي هر دو هفته يكبار ، در مقايسه با روش درماني تزريق داخل ضايعه گلوكانتيم هر هفته يكبار در درمان سالك پوستي

10

دکترتوکل افشاري-دکترطاهري

پايان يافته
 

86016

مقايسه سطح پلاسمايي سيتوكينهاي Th1,Th2 در مبتلايان به سالك لوپوئيد و افراد با سالك بهبود يافته

11

دکترمشايخي-دکترمحمودي

پايان يافته
 

86176

جستجوي DNA ليشمانيا در 20 مورد ضايعات لوپوئيد ليشمانيوز به روش PCR در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد-ايران طي سالهاي 86-85

12

دکترجاويدي-دکترلايق

پايان يافته
 

86424

بررسي مقايسه اي تستوسترون آزاد بزاق با تستوسترون آزاد سرم در بيماران مبتلا به هيرسوتيسم و كنترل گروه سالم

13

دکترجعفري-دکترملکي-دکترخامسي پور

پايان يافته
 

86783

مطالعه پيلوت كارآزمايي باليني نانو ليپوزومهاي موضعي گلوكانتيم براي درمان سالک نوع شهري با عامل L. tropica

14

دکتراحمدنيا-دکتررجب پور-دکتريزدان پناه

پايان يافته
 
 

86627

بررسي اثر فيناسترايد بر غلظت سرمي آنتي ژن اختصاصي پروستات در بيماران مبتلا به آلوپسي آندروژنيك تحت درمان با فيناسترايد

15