مقالات داخلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
 
مقالات سال75-79
 
 
 

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام مجله

سال انتشار

1

گزارش یک مورد میکوزیس فونگویید با تظاهرات پوستی غیر کلاسیک

مستوفی. کاظم ، فاميلي. سرور الزمان، بنی هاشمی. مهناز

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پاییز 1375،شماره 53، صفحات 112-110

2

تعیین شیوع موارد HBs Ag مثبت در بیماران لیکن پلان در بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان

بنی هاشمی. مهناز، دانشمند رخی. رضا.

فصلنامه بيماريهاي پوست،

بهار 1378،شماره2، صفحات 14-7.

3

مقايسه فلور باكتريائي لوحك پسوريازيس با فلور طبيعي پوست

مهرانگيز خواجه كرم الديني، سرورالزمان فاميلي

مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران

1378؛ دوره 6، تابستان، شماره 2: صفحات 127-122

4

گزارش دو مورد سندرم غضروف – مو (نوع مک كوزيک ديسپلازي متافيزي)

وكيلي .رحيم ، ملكي. مسعود ،زندي. بهروز

مجله دانشکده پزشکي مشهد،

تابستان 1379،شماره 68، صفحات 126

5

بررسي بيماري آكنه ولگاريس در دبيرستان هاي پسرانه مشهد مقدس سال (1376)

ملكي. مسعود ، علي حسيني. عليرضا

مجله دانشكده پزشكي مشهد،

سال 1379 شماره 69، ،صفحات 71-67.

6

اندازه گيري شدت تابش اشعه ماوراي بنفش در فصول بهار و تابستان و پائيز در شهر مشهد براي به دست آوردن روشي عملي در استفاده از اشعه ماوراي بنفش در درماتولوژي

ملكي. مسعود، جوادي. سيدمحسن

مجله دانشكده پزشكي مشهد،

سال 1379،شماره 70، صفحات 53-49.

7

كرايوتراپي براي آلوپسي آراتا

جاويدي زري , زرين قلم رويا

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تابستان 1379، شماره 68 ،صفحات 49-45.

8

بررسي اختلالات تيروييد در ويتيليگو

فاميلي سرورالزمان

بيماريهاي پوست

زمستان 1379، شماره 2، صفحات 17-20.

 

 
     
 
مقالات سال80-81
 
 

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام مجله

سال انتشار

1

بررسي رابطه شغل و بيماري مايكوزيس فونگوئيد

جاويدي زري

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تابستان 1380، شماره 72، صفحات 139-134.

2

بررسي عوامل موثر بر روند سالك در بيش از 3250 نفر مراجعين بيمارستان امام رضا(ع)

جاويدي زري , فتا عبدالمجيد , مهاجري مسعود , برنجي فريبا , فرزانه فر فرزانه

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تابستان 1380، شماره 72،صفحات 118-111.

3

رابطه ليپيدمي و پتي ريازيس ورسيكالر در زنان

فتا عبدالمجيد , جاويدي زري , كوشش گران زرين تاج , وكيلي بهزاد

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

زمستان 1380، شماره74، صفحات23-18.

4

رتيكولو هيستيوسيتوما گزارش مورد

خويي عليرضا , جاويدي زري , حسيني علي

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تابستان 1380، شماره 72،صفحات 152-148.

5

بررسي سطح كلسيم خون در بيماران مبتلا به پسوريازيس

فاميلي سرورالزمان

بيماريهاي پوست

پاييز 1380،صفحات 3-8.

6

درماتوزهاي حاملگي

فاميلي سرورالزمان , نوربخش رضا , منصوري عطيه

مجله زنان مامايي و نازايي ايران

بهار و تابستان 1381، صفحات 81-88.

7

سولفات روي خوراكي در درمان ليشمانيوز جلدي حاد

يزدان پناه محمدجواد , مستوفي سيدكاظم , سليماني صالح آبادي محمد

بيماريهاي پوست

زمستان 1381، شماره 6،صفحات 24-20.

8

گزانتوم منشر نرموليپيدميك در بيمار مبتلا به Adult T-cell Lymphoma/Leukemia: گزارش يك مورد

شيردل عباس , سليماني صالح آبادي محمد , يزدان پناه محمدجواد , پزشك پور فخرالزمان , كلانتري محمودرضا

بيماريهاي پوست

تابستان 1381، شماره 5، صفحات 43-39.

9

اثر پالس تراپي متيل پردنيزولون دربيماري آلوپسي آرئاتا

بني هاشمي مهناز , فتاحي فريد

يافته

پاييز 1381 ، شماره4، صفحات 60-55.

10

گزارش يك مورد سندرم پاكي در موپريوستوزيس اوليه

بني هاشمي مهناز

تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق)

پاییز 1381، شماره3، صفحات 164-161.

11

گزارش يك مورد هيستيوسيتوز سلول لانگرهانس با علایم پوستي شبيه درماتيت سبورئيك و ضايعه پوليپوئيد گوش خارجي در يك بيمار 41 ساله

پزشك پور. فخرالزمان ، سليماني صالح آبادي. محمد

بيماريهاي پوست

بهار 1381، شماره 3، صفحات 44-41.

12

ليشمانيوز جلدي در مراجعين به آزمايشگاه انگل شناسي بيمارستان قائم (عج) مشهد، سال هاي 61-1357 و 80-1376.

مسعود مهاجري، منيره مختاري، عبدالمجيد فتي، سيدعلي اكبر شمسيان

مجله دانشكده پزشكي مشهد،

زمستان1381؛ دوره 45، شماره 78: صفحات 21-13

 

 
 
مقالات سال 82
 
 

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام مجله

سال انتشار

1

بررسي اثرات درماني دهان شويه دگزامتازون 0.1% بر روي ضايعات دهاني بيماران مبتلا به پمفيگوس و ليكن پلان اروزيو

جوادزاده عباس , جاويدي زري , پاك فطرت آتس سا

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

پاييز و زمستان 1382، شماره 27(4-3)، صفحات 121-116.

2

بررسي همراهي عفونت HTLV-1 با ويتيليگو

جاويدي زري , فريدحسيني رضا , طاهري احمدرضا , پيش نماز راضيه , ملكي مسعود , مشايخي وحيد , حسيني محمد

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

زمستان 1382، شماره 82، صفحات 119-114.

3

پيوند كانوني پوست به همراه «پي. يو. وي. اي» تراپي در درمان مواد محدود و مقاوم ويتيليگو

ملكي مسعود , ميرشكار موسي , جاويدي زري , مشايخي وحيد

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تابستان 1382، شماره 80،صفحات 62-.59

4

تغيير رنگ پوست ناشي از مصرف كلوفازمين به عنوان نشانه اي از نحوه استفاده آن در رژيم چند دارو درماني

مشايخي قويونلو وحيد , جاويدي زري , ملكي مسعود

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تابستان 1382، شماره 80، صفحات 72-69.

5

همراهي ويتيليگو با ديابت در 750 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت مشهد در شهريور 1380

پزشك پور فخرالزمان , يزدان پناه محمدجواد , طاهري احمدرضا , اسدي حميده

بيماريهاي پوست

تابستان 1382، شماره 24، صفحات28-30.

6

بررسي اثر محلول موضعي سولفات روي در پيشگيري از عفونت هاي راجعه هرپس سيمپلكس

پزشك پور فخرالزمان , لايق پوران

افق دانش

پاييز و زمستان 1382،شماره 2، ، صفحات 16-22.

7

گزارش يك مورد پمفيگوس ولگاريس مقاوم به درمان هاي ايمونوساپرسيو رايج با مايكوفنلات موفتيل

يزدان پناه محمدجواد , پزشك پور فخرالزمان , فاميلي سرورالزمان , نوربخش سيدرضا , مستوفي سيدكاظم , سليماني صالح آبادي محمد

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پاييز 1382،شماره 81، صفحات 84-80.

8

اثر سايمتدين خوراكي روي زگيلهاي متعدد

بني هاشمي مهناز , محمدي مهدي

تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق)

پاییز 1382،شماره 3، صفحات 87-84.

9

ارتباط ويتيليگو با اختلالات عملكرد غده تيروئيد: يك مطالعه مورد - شاهد

بني هاشمي مهناز , ايزدي شاهرخ

بيماريهاي پوست

زمستان 1382 ،شماره 7، صفحات 156-151.

10

شيوع سل پوستي در زاهدان

بني هاشمي مهناز , صالحي مسعود

تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق)

پاییز 1382،شماره3 ،صفحات 175-171.