مقالات داخلی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
مقالات سال 83
 
   

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام مجله

سال انتشار

1

بررسي شيوع افسردگي در 52 بيمار ويتيليگو مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1383

ملكي مسعود , جاويدي زري , كيافر بيتا , سعادتيان وحيد , صارمي علي اكبر

اصول بهداشت رواني

پاييز و زمستان 1383، شماره 6(24-23)، صفحات 130-127.

2

شيوع شپش سر در دختران دبستاني شهر مشهد

جاويدي زري , مشايخي وحيد , ملكي مسعود

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پاييز1383، شماره 85،صفحات 284-281.

3

مقايسه اثر محلول موضعي سولفات روي با قطره خوراكي فلج اطفال در پيشگيري از عفونت هاي راجعه هرپس سيمپلكس

پزشك پور فخرالزمان , لايق پوران , جبيني احمد , رضازاده ثاني رضا

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار)

پاييز1383، شماره 11، صفحات 6-13.

4

اثر واكسن خوراكي فلج اطفال در كنترل استوماتيت آفتي راجعه

يزدان پناه محمدجواد , بيات مختاري مژگان , سليماني صالح آبادي محمد , اسماعيلي حبيب اله , ندايي احمدي سارا , مستوفي سيدكاظم

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بهار 1383، شماره 83، صفحات 68-62.

5

مقايسه اثر فلوكونازول خوراكي با گلوكانتيم تزريقي در سالك حاد

سپهر وحيد , واحديان محمد , فاميلي سرورالزمان , پزشك پور فخرالزمان

بيماريهاي پوست

زمستان 1383، شماره 2، صفحات 100-97.

6

تست ليشمانين و الايزا با استفاده از آنتي بادي منوكلونال در تشخيص انواع ليشمانيازيس جلدي.

عبدالمجيد فتي، عبدالحسين دليمي اصل، محمودرضا جعفري، مسعود مهاجري، علي خامسي پور، محسن ولي زاده

مجله دانشكده پزشكي مشهد

بهار 1383 ؛ دوره 47، ،شماره 83: صفحات 27

7

بررسي گونه هاي عامل ليشمانيوزيس جلدي انسان با استفاده از منوكلونال آنتي بادي هاي اختصاصي در شهر مشهد.

محسن ولي زاده، عبدالحسين دليمي اصل، عبدالمجيد فتي، محمودرضا جعفري، علي خامسي پور، مسعود مهاجري

مجله علوم پزشكي مدرس

پاييز و زمستان 1383؛ دوره 7، شماره 2: صفحات 113

 

   
 
مقالات سال 84
 
 

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام مجله

سال انتشار

1

ادم حاد هموراژيک شيرخوارگي: گزارش يک مورد

جاويدي زري , ملكي مسعود , مشايخي وحيد , طاهري احمدرضا , ناهيدي يلدا

بيماريهاي پوست

زمستان 1384، شماره 34،صفحات 510-506.

2

افسردگي در بيماران مبتلا به ويتيليگو

ملكي مسعود , جاويدي زري , كيافر بيتا , سعادتيان وحيد , صارمي علي اكبر

اصول بهداشت رواني

بهار و تابستان 1384،شماره 25-26 ، صفحات 5-11.

3

بررسي رابطه ميان آلوپسي آندروژنيك و آلودگي به دمودكس

جاويدي زري , فتا عبدالمجيد , ملكي مسعود , افضل آقايي منور , مشايخي وحيد , ناهيدي يلدا , روشني ساره

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تابستان 1384، شماره 88، صفحات 170-163.

4

تلانژيکتازي خوش خيم ارثي: گزارش 6 مورد در يک خانواده

جاويدي زري , ملكي مسعود , مشايخي وحيد , ناهيدي يلدا , اميدواربرنا امير

بيماريهاي پوست

زمستان 1384، شماره 34 ،صفحات 515-511.

5

گزارش يك مورد عفونت منتشر گال در يك گيرنده پيوند كليه

جاويدي زري , فتا عبدالمجيد , كيافر بيتا

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بهار1384،شماره 87، صفحات 102-92.

6

پيدايش پوروكراتوزميبلي بر اسكار به جا مانده از ليشمانيوز جلدي

لايق پوران , ابراهيمي راد محمد , غفارزادگان كامران

بيماريهاي پوست

پاييز 1384، شماره 5،صفحات 5-9.

7

مقايسه اثر محلول ترتينوئين موضعي 0.05% با كرم فني توئين 1% در ترميمي زخم هاي مزمن

لايق پوران , يزدان پناه محمدجواد , آموزگار محمدحسن

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پاييز1384،شماره 89، صفحات 321-328.

8

بررسي فراواني عوارض پوستي در دريافت كنندگان پيوند كليه در بيمارستان هاي امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد

يزدان پناه محمدجواد , ابراهيمي راد محمد , مجاهدين محمدجواد

بيماريهاي پوست

تابستان 1384، شماره 8، صفحات 286-281.

9

مقايسه تاثير فلوكنازول و كتوكنازول سيستميك در درمان تينه آ ورسيكالر

يزدان پناه محمدجواد , عزيزي هدي , سويزي بهناز

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پاييز 1384، شماره 89، صفحات 282-277.

10

گزارش يك مورد بيماري Dowling-Deges با پيگمانتاسيون محدود به ناحيه تناسلي

فاميلي سرورالزمان , جعفري غزاله

بيماريهاي پوست

پاييز 1384;8(5 (پياپي 33) ضميمه 1):14-17

11

مطالعه توصيفي بيماران مبتلا به پيتيريازيس روزه مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان قائم مشهد در سال هاي 82-1380

فاميلي سرورالزمان , دادخواه سيدمسعود , ابراهيم زاده سعيد

بيماريهاي پوست

تابستان 1384;8(4 (پیاپی 32)):287-292

12

بررسي ارتباط گروه هاي خوني با تومورهاي بدخيم پوستي

رابعه فيضي، سرورالزمان فاميلي، مرتضي عبدالله فهيمي

مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

1384؛ دوره 1، بهار، شماره 1: صفحات 29-24

13

درمان آلوپسي آراتاي وسيع و مقاوم، به روش پالس تراپي با كورتيكواستروئيد خوراكي

ملكي .مسعود، علي حسيني. عليرضا

مجله دانشکده پزشکي مشهد،

تابستان 1384، شماره 88، صفحات 157-162.

14

ارتباط بين ويتيليگو و كاهش شنوايي

شريفيان محمدرضا , ملكي مسعود , هنر حسن

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

زمستان 1384، صفحات 3-8.

 

 
 
مقالات سال 85
 
 

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام مجله

سال انتشار

1

بررسي اثر جريان الكتريسيته مستقيم در بهبود ليشمانيوز جلدي

ملكي مسعود , جاويدي زري , مشايخي وحيد , شاكري محمدتقي , ناهيدي يلدا , حامدشجاعي محمدعلي , حنيفه زاده مجيد

بيماريهاي پوست

تابستان 1385، شماره 36، صفحات 138-132.

2

پسوريازيس و آلودگي به مالاسزيا

جاويدي زري , ملكي مسعود , فتا عبدالمجيد , ناهيدي يلدا , اسماعيلي حبيب اله , حسيني عليرضا

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تابستان 1385، شماره 92، صفحات 178-173.

3

رابطه تماس با گاز خردل در مصدومان شيميايي با بروز آنژيوم هاي گيلاسي متعدد و بزرگ: يك مطالعه هم گروهي تاريخي

ملكي مسعود , جاويدي زري , صوفي زاده وحيد , ابراهيم زاده سعيد

بيماريهاي پوست

بهار 1385، شماره 9،صفحات 40-45.

4

فاميلي ايراني با ويژگي هاي كوتيس لاكسا و سندرم اهلردانلس كلاسيك

مشايخي قويونلو وحيد , طيبي ميبدي ناصر , جاويدي زري , فرهودي محمود , ناهيدي يلدا

بيماريهاي پوست

پاييز 1385، شماره 37، صفحات 56-49.

5

سندرم Goltz: گزارش يك مورد

لايق پوران , امام قلي تبارملك شاه پريسا , موسوي سيدرضا

بيماريهاي پوست

پاييز 1385، شماره 3، صفحات 56-60.

6

سندرم خال سلول بازال با تظاهر يك توده حساس در فك: گزارش يك مورد

يزدان پناه محمدجواد , نوربخش رضا , لايق پوران , ثقفي مسعود

بيماريهاي پوست

بهار 1385، شماره 35، صفحات 89-95.

7

مقايسه اثر بخشي آزيترومايسين خوراکي و مگلومين آنتي مونيات (گلوکانتيم) در درمان ليشمانيوز جلدي

لايق پوران , يزدان پناه محمدجواد , دادخواه سيدمسعود , شاكري محمدتقي , محمدي وثوق الهام

بيماريهاي پوست

زمستان 1385، شماره 4، صفحات 303-307.

8

مقايسه اثر فلوكونازول با گريزوفولوين در كچلي كشاله ران

فاميلي سرورالزمان , بني هاشمي مهناز , پزشك پور فخرالزمان , لايق پوران

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پاييز 1385،شماره 93، صفحات 271-274.

9

همه گير شناسي بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس و رژيم هاي درماني به كار گرفته شده در بيمارستان قائم (عج) مشهد در طي سالهاي «83-1373»

لايق پوران , پزشك پور فخرالزمان , دادخواه سيدمسعود , شاكري محمدتقي , روح بخش اشرف

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بهار 1385، شماره 91، صفحات 39-42.

10

بررسي كشت و آنتي بيوگرام در مبتلايان به زرد زخم

يزدان پناه محمدجواد , بيات مختاري مژگان , قناعت باجگيران جواد , اسماعيلي حبيب اله , زماني برسري فرزاد

مجله بيماريهاي کودکان ايران

تابستان 1385، شماره 2، صفحات 170-165.

11

تشخيص شما چيست؟

ثقفي مسعود , آذريان آزيتا , يزدان پناه محمدجواد

بيماريهاي پوست

بهار1385، شماره 9، صفحات 100-96.

12

تظاهرات پوستي در مبتلايان به نارسايي مزمن كليه تحت درمان همودياليز

يزدان پناه محمدجواد , مجاهدين محمدجواد , ابراهيمي راد محمد , بيجندي محسن

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تابستان 1385، شماره 92، صفحات 172-167.

13

تظاهرهاي اختصاصي پوستي در لوسمي/لنفوم سلول T بزرگسالان

پزشك پور فخرالزمان , يزدان پناه محمدجواد , شيردل عباس

بيماريهاي پوست

پاييز 1385، شماره 9، صفحات 232-227.

14

فراواني انواع مختلف سرطان هاي پوستي در بيمارستان قائم (عج) مشهد طي سال هاي 74-1354: مطالعه اي مقطعي

آموزگار محمدحسن , يزدان پناه محمدجواد , ابراهيمي راد محمد

بيماريهاي پوست

بهار 1385، شماره 9، صفحات 34-28.

15

مقايسه تزريق داخلي ضايعه گلوکانتيم و کرايوتراپي در ليشمانيوز پوستي پاپولر

يزدان پناه محمدجواد , ابراهيمي راد محمد , خزايي نژاد سليمه

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

پاييز 1385، شماره 3، صفحات 19-16.

16

بررسي ليپيدهاي سرم در بيماران پسوريازيس

بني هاشمي مهناز , داشي پور عليرضا

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

پاییز 1385،شماره 93، صفحات 270-.267

17

مقايسه تعداد ماست سل ها در استروماي كارسينوم سلول بازال پوست و ضايعات غيرالتهابي

طيبي ميبدي ناصر , عموييان سكينه , فرزادنيا مهدي , معمار بهرام , عباسي ميترا , ناهيدي يلدا , عباسي بيتا

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تابستان 1385، شماره 92، صفحات 179-184.

18

بررسی مقایسه ای نالتروکسان خوراکی با هیدروکسی زین در درمان خارش مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز

پزشکپور. فخرالزمان ، فامیلی. سرورالزمان، سعادتیان .وحید، کیافر. بیتا، مجاهدی .محمد جواد

مجله علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی

زمستان 85،شماره 8، صفحات 173-177.

19

بررسی دموگرافیک بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و مقایسه نتایج رژیم های درمانی

لايق .پوران ، پزشك پور .فخرالزمان ، دادخواه .سيدمسعود ، شاكري .محمدتقي ، روح بخش. اشرف

مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بهار 1385، شماره 91، صفحات 42-39.

20

بررسي ناقلين ليشمانيوز پوستي در منطقه شمالي مشهد

فريبا برنجي، محمدرضا يعقوبي ارشادي، اميراحمد اخوان، احمدعلي حنفي بجد، عبدالمجيد فتي.

مجله علوم پايه پزشكي ايران

بهار1385، دوره 9، شماره 1: صفحات 1-6