اهداف مركز تحقيقات پوست و سالك دانشگاه علوم پزشكي مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
اهداف مرکز
 
          
  1- معرفی ، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات بیماریهای پوست در عرصه منطقه ای ، کشوری و بین المللی.

2- هدایت ، تسهیل ، نظام دار نمودن و اجرای طرحهای تحقیقاتی مربوط به رشته بیماریهای پوست.

3- توسعه بخشهای زیر مجموعه مرکز تحقیقات پوست.

4- اولویت بندی تحقیقات مربوط به علم درماتولوژی بر مبنای نیاز سنجی.

5- تشویق و توانمند سازی محققین در جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی درماتولوژی.

6- جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت در جهت تولید فرآورده های بهداشتی و دارویی سنتی و مدرن توسط

آنان به منظور کمک به برآوردن نیازهای پژوهشی آنها و تقویت بنیه مالی مرکز تحقیقات بیماریهای پوست.

7- ارزشیابی ادواری عملکرد مرکز تحقیقات بیماریهای پوست.

 در این راستا ارزشهای حاکم بر فعالیت های مرکز تحقیقات بیماریهای پوست شامل تکریم جایگاه تحقیق و محقق ، رعایت اصول اخلاق در پژوهش و تقویت ارتباط آموزش با پژوهش و جامعه نگری خواهد بود.