واحدهاي تحقيقاتي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
واحد های تحقیقاتی مرکز
 
 
 
 
 

واحد تحقیقات لیشمانیوز جلدی

 

واحد تحقیقات پمفیگوس

 

واحد تحقیقات پسوریازیس

 

واحد تحقیقات لنفوم های جلدی