رزومه دكتر ناصر طيبي

 

 
 
 
 
 
دكتر ناصر طيبي ميبدي

 

رشته تخصصی:آسيب شناسي 

 گروهآموزشی:پاتولوژي 

  زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه :پاتولوژي مغزاستخوان، پوست و سيتولوژي

 آدرس محلکار:بخش پاتولوژيبيمارستان امام رضا (ع)

  تلفن محلکار8543031-511-98:

                                                                                                                NS-Meybodi[at]mums.ac.ir    

 
  

سوابق تحصیلی

مراتب علمی

 پزشکي عمومي- دانشکده پزشکيمشهد- 1372

دانشیار

  دوره تخصصي- دانشگاه علوم پزشکيمشهد- 1378

 

 

 

   

سرپرستی پایان نامه ها

  بررسی ماکروپرولاکتینمی به روش رسوب با پلی اتیلن گلیکول در بیماران لوپوسی داراي هیپر پرولاکتینمی در بیمارستانهای امام رضا(ع) و قائم(عج)

  بررسی ارتباط بین وجود پروتئین P53در سرم و ادرارو افزایش ظهو رپروتئین P53 در بافت تومورال بیماران مبتلا به کارسینوم سلولهای ترانزیشنال مثانه

 طراحی و ساخت مدیریت محتوای آسیب شناسی در اینترنت بر اساس زبان برنامه سازیPHP

  آماده سازی برشهای بافت شناسی با استفاده از انرژی مایکروویو و مقایسه آن با روش معمول در آزمایشگاه آسیب شناسی  بیمارستان امام رضا(ع)

 بررسی گذشته نگر موارد پروکراتوز طی 30 سال اخیر در بخش پوست و آسیب شناسی بیمارستان امام رضا(ع) از سال 1383-1354

 بررسی کلینیکی و پاتولوژیک بیماری پاژه پستانی و خارج پستانی در بیماران مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی و پوست بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1383-1363

 تعیین علائم بالینی و آسیب شناسی تومورهای عصبی پوست در بیماران مراجعه کننده به بخش پوست بیمارستان امام رضا(ع)طی سالهای 1383-1353

 بررسی مایکوباکتریوم در ضایعات گرانولوم آنولر

   

  مقالات ارائه شده در سمينارها

 ارزيابي مجددCRFسرم وCSF  درتمايز مننژيت پيوژنيك وآسپتيك (دکتراشرف توانايي ثاني دکترناصرطيبي ميبدي اميررضا خليقي)-1383 

A retrospective study of 1759 cases of hydatid cyst in three hospitals of Mashhad university during twenty years(1980-2000)- Amouian S-Tayebi Meibodi- N-Mohamadian Roshann N-2006

  Assessment of efficiency and reproducibility of Sydney System in chronicgastritis grading

 لیشمانیوز جلدی منتشر بدنبال تشخیص اشتباه-دکتر فتی-دکتر زری جاویدی-دکتر طیبی میبدی-1384

بررسي فراواني کانسر پستان و تعيين ميزان توافق نظردو پاتولوژيست  در درجه بندي ميکروسکوپي کارسينوم داکتال بر اساس طبقه بندي Bloom –Richardson دربيمارستان امام رضا(ع) طي سالهاي1373تا1383- دکترسکينه عموييان،دکتر ناصرطيبي ميبدي،دکتر محمد خواجه دلوئئ،حميد رضا رحيمي-1384

 
  
مقالات در مجلات معتبر
گزارش یک مورد مزوتلیوما با نمای دسیدوئ-مجله دانشكده پزشكي مشهد-1384
1759موردكيست هيداتيك درسه بيمارستان دانشگاهي مشهد-حكيم-1383
بررسي اپيدرميولوژيك وآسيب شناسي بازال سل كارسينوما- مجله دانشكده پزشكي مشهد-1384
گزارش يك مورد ليپومننژيوما- مجله دانشكده پزشكي مشهد-1384
گزارش يك موردكلسينوزتومورال ايديوپاتيك -مجله دانشكده پزشكي مشهد-1383
مننژيت آسپتيك مزمن تظاهر نادري ازلوسمي پروميلوسيتيك حاد-مجله دانشكده پزشكي دانشگاه-1384
طراحي وساخت سيستم مديريت محتواي آسيب شناسي دراينترنت براساس زبان برنامه نويسي PHP-نشريه علمي خبريانجمن آسيب شناسي ايران-1384
سميت تحت حادعصاره آبي كلاله و گلبرگ  زعفران درموش صحرائي -فصلنامه گياهان داروئي-1383
تشخيص ياليني قدم به قدم-مجله دانشكده پزشكي مشهد-1382
گزارش يك مورد اپيتليوئيد ساركوما-مجله دانشكده پزشكي مشهد-1380
ليپوساركوم و گزارش موارد مشاهده شده در ده سال اخير (1381-1371) از بيمارستان امام رضا وكلنيكهاي ويژه امام رضا(ع) وقائم(عج)- فصلنامه علمي خبري پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-1384
گزارش يك مورد اندومتريوزيس پوليپوئيد سيگموئيد با شباهت به كانسر كولون-مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1384
Renal Allogoraft Mucor-2005-Urology Jornalmycosis:Report oftwocases
Construction of aEukaryotic plasmid encoding Bacillus Anthracis protective antigen,a candidate for DNA Vaccine-2005-Iranian Jounal of Immunologyhttp://iji.sums.ac.ir
آماده سازی سریع برشهای بافت شناسی با استفاده از انرژی مایکروویو و مقایسه آن با روش معمول-مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1384
ارزیابی تکرار پذیری سیستم سیدنی در گریدینگ گاستریتهای مزمن-مجله دانشکده پزشکی-1385

 

 
 
   
 
 
 
 
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.