رزومه دكتر عبدامجيد فتي

 

 

دكتر عبدالمجيد فتي

معاون گروه انگل شناسيو قارچ شناسي
     
استاد دانشكده پزشكي

متولد:1331 شيراز

 

 

 

آدرس :مشهد مقدس بيمارستان امام رضا(ع)، آزمايشگاه مركزي تلفن: 8022215_8022244_8547255-0511 
آدرس الکترونیک:
DrAFata[at]yahoo.com,        FataA[at]mums.ac.ir

 
 
 
 
 

سوابقتحصیلی

مراتبعلمی

  دکتری عمومیDVM  دانشگاه شیراز 1356

 استادیار 1362-1371

 دکترای تخصصی Ph.D دانشگاه مشهد 1361

 دانشيار 1371-1379

 

 استاد 1379

 
 

سوابقاجرایی

سوابقتدریس

سرپرستبخش انگل شناسی و قارچ شناسی بیمارستان امام رضا(ع) -1366تا کنون 

 تدريس در دانشكده هايپزشکی-داروسازی-پیرا پزشکی-پرستاری مامائی در دانشگاههاي علوم پزشكي مشهد و بيرجند

 رئیس دانشکده علوم پیراپزشکی1370 تا 1372

 

 مدیر اجرائیمجله دانشکده پزشکی1379 تا 1387

 

دبير چهارمين همايش سراسريبيماريهاي انگلي ايران 

 

دبير برنامه هاي آموزشمداوم رشته انگل شناسي و قارچ شناسي 

 

معاون گروه انگل شناسي و قارچشناسي                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.