رزومه دكتر زري جاويدي

 

 

 

دكتر زري جاويدي دشت بياض

 

  

رشته تخصصی: بيماري هاي پوست

گروهآموزشی:پوست

زمینه های تحقیقاتی موردعلاقه:تمام زمينه هاي درماتولوژي بخصوصپسوريازيس ، بيماري هاي ايمونوبولوز ، بيماري هاي بافت همبند و ليشمانيوز

آدرس محل کار : بخش پوست بيمارستانامام رضا (ع)

 

پست الکترونیک :Zari_Javidi[at]yahoo.com

    

 
 
 

سوابق تحصیلی

مراتب علمی

 دکتری عمومی – دکترای حرفه ای – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – 54-47

 استاد

 تخصص پوست - دکتری تخصصی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد -  61-57

 

 

مقالات در مجلات معتبر

 توکسيک اپيدرمال نکروليزيس به دنبال مصرف کوتريموکسازول-مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بهار74

پلاگر : گزارش سه مورد-ماهنامه پزشکي نبض-خرداد 1375

 گزارش يک مورد جالب کارسينوم متاستاتيک پوست از منشاء کولن-ماهنامه پزشکي نبض-بهمن 1375

عفونت استرپتوکوکي حلق و پسوريازيس-ماهنامه پزشکي نبض-آذر 1376

 پيامد کرايوتراپي در درمان کلوئيد و اسکار هيپرتروفيک-ماهنامه پزشکي نبض-دي 1376

 بررسي موارد مختلف ميازيس در بيمارستان امام رضا (ع) در 12 سال اخير-مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد- بهار و تابستان 1377

مروري بر هيپرپلازي آنژيولنفوئيد با ائوزينوفيلي و گزارش موارد مشاهده شده در 11 سال اخير-مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-زمستان 1377

 مروري بر مايکوزيس فونگوئيد و گزارش موارد مشاهده شده در 15 سال گذشته در بيمارستان امام رضا (ع)- مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پائيز 1378

کرايوتراپي براي آلوپسي آراتا-مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-تابستان 1379

 نووئيد بازال سل کارسينوما :گزارش مورد-مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-پاييز 1380

رابطه ليپيدمي و پيتيريازيس ورسيکالر در زنان-مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-زمستان 1380

بررسي عوامل موثر بر روند سالک در بيش از 3250 نفر مراجعين بيمارستان امام رضا (ع)- مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد- تابستان 1380

بررسي رابطه شغل و بيماري ميکوزيس فونگوئيد- مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد- تابستان 1380

رتيکولو هيستيوسيتوما : گزارش مورد- مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد- تابستان 1382

پيوند کانوني پوست به همراه PUVA تراپي در درمان موارد محدود و مقاوم ويتيليگو- مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد- تابستان 1382

تغيير رنگ پوست ناشي از مصرف کلوفازيمين به عنوان نشانه اي از نحوه استفاده آن در رژيم چند دارو درماني- مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد- تابستان 1382

آرتريت پسورياتيک در 300 بيمار پسورياتيک در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد- ژورنال پزشکي جمهوري اسلامي ايران- تابستان 1382

بررسي همراهي عفونت HTLV-1 با ويتيليگو-مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-زمستان 1382

شيوع شپش سر در دختران دبستاني شهر مشهد- مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد- پاييز 1383

بررسي اثرات دهانشويه دگزامتازون 1/0 درصد بر روي ضايعات دهاني بيماران مبتلا به پمفيگوس و ليکن پلان-مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد- پاييز و زمستان 1382

گزارش يک مورد عفونت منتشر گال در گيرنده پيوند کليه-مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-بهار 1384

رابطه بين آلوپسي آندروژنتيک و آلودگي به دمودکس- مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد- زمستان 1384

ادم حاد هموراژیک شیرخوارگی: گزارش مورد- فصلنامه بیماریهای پوست- زمستان 1384

تلانژیکتازی خوش خیم ارثی: گزارش 6 مورد در یک خانواده- فصلنامه بیماریهای پوست- زمستان 1384

افسردگی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو- فصلنامه اصول بهداشت روانی-  بهار و تابستان 1384

Hereditary benign telangiectasia: first case in Iran- International journal of dermatology- JULY 2006

 

طرح هاي تحقيقاتي

 سروپوزيتيويتي HTLV-1 در ويتيليگو-بيمارستان امام رضا (ع)

 سروپوزيتيويتي HTLV-1 در زوستر-بيمارستان امام رضا (ع) و  بيمارستان قائم (عج)

 اندازه گيري سطح سرمي IgE در ليشمانيوز لوپوئيد-بيمارستان امام رضا (ع)

 اندازه گيري سطح سرمي روي در آکنه-بيمارستان امام رضا (ع)

 مقايسه اثر گلوکانتيم سيستميک به تنهايي با گلوکانتيم سيستميک توام با پنتوکسي فيلين خوراکي در ليشمانيوز پوستي-بيمارستان امام رضا (ع) و مراکز بهداشتي درماني

 بررسي رابطه آلودگي با دمودکس فوليکولاروم و ريزش موي آندروژنتيک در مردان-بيمارستان امام رضا (ع)

 ارتباط پسوريازيس و آلودگي به مالاسزيا اواله در بيماران پسورياتيک-بيمارستان امام رضا (ع)

 بررسي فراواني عوارض خوني ، کبدي و کليوي در بيماران ليشمانيوز جلدي تحت درمان با گلوکانتيم سيستميک-بيمارستان امام رضا (ع) و مراکز بهداشتي درماني

 
 
 
 
 
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.