رزومه دكتر مسعود ملكي

 

 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
دكتر مسعود ملکي  
عضو هیئت علمی گروه پوست 
     آدرس: بخش پوست بيمارستان امام رضا(ع)
    تلفن:8525008-0511
    نمابر:8525008-0511
        Malekim[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
     
سوابق تحصيلي
1- دوره پزشک عمومي- دانشگاه علوم پزشکي مشهد (67-58)
2- دوره دکتراي تخصص- دانشگاه علوم پزشکي مشهد(72-68)
رتبه علمي: دانشيار
علايق تحقيقاتي
تمام زمينه هاي درماتولوژي بخصوص فتوتراپي و ليشمانيوز
 
   
 
طرح هاي پ‍ژوهشي
مجریان
موقعیت
کد
عنوان
شماره
دکترملکي-دکترابراهيمي راد
پايان يافته
83402
بررسي صحت SPF برخي از ضد آفتابهاي ايراني موجود در كشور
1
دکترملکی- دکترجاویدی
پايان يافته
84245
بررسي سرواپيدميولوژيك از نظر آلودگي به HIV و سيفليس در مبتلايان به زگيل تناسلي باليني مراجعه كننده به كلينيك درماتولوژي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهاي 1386-1384
2
دکتریزدان پناه-دکترملکی
در دست اجرا
86533
بررسي رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستي در اهدا كنندگان خون
3
دکترجعفري-دکترملکي-دکترخامسي پور
در دست اجرا
86783
مطالعه پيلوت كارآزمايي باليني نانو ليپوزومهاي موضعي گلوكانتيم براي درمان سالک نوع شهري با عامل L. tropica
4
دکتر بنی هاشمی- دکتر ملکی-دکتر سنجری
در دست اجرا
87060
اثر بخشي ساکشن بليستر اپيدرمال گرافت در درمان ويتيليگوي موضعي پايدار مقاوم به درمان
5
دکتر ملکي- دکتر طيبي-دکترپزشکپور- دکتر جاويدي- دکتر مشايخي- دکتر يزدان پناه- دکتر لايق-دکتر فتي
پایان یافته
87689
بهينه سازي زيرساخت هاي مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك
6
دکتربنی هاشمی-دکترملکی-دکترشرقی
در دست اجرا
88272
بررسی مقايسه اي ميزان فراواني ویروس های هرپس سیمپلکس نوع 1 و 2 و هرپس انسانی نوع 8 و اپشتن بار در ضايعات پوستي بیماران پمفیگوس و لگاريس، پمفيگوس فولياسه و گروه کنترل
7
دکترجعفري-دکترملکي-دکترخامسي پور
در دست اجرا
88260
مطالعه پیلوت كارآزمايي بالینی نانو ليپوزومهای موضعي پارومومايسين براي درمان سالک با عامل L. tropica
8
 
 
 
 پايان نامه ها
اساتيد مشاور
اساتيد راهنما
وضعيت
عنوان
شماره
دکتر مشايخي-دکتر اسماعيلي
دکتر ملکي
دفاع
بررسي ارتباط شدت آکنه ولگاريس و آلوپسي آندرو‍نيک(طاسي) در مردان
1
دکتر مشايخي-دکتر اسماعيلي
دکتر ملکي-دکتر جاويدي
دفاع
بررسي سرواپيدميولو‍يک از نظر آلودگي به HIV و سيفليس در مبتلايان به زگيل تناسلي باليني مراجعه کننده به کلينيک درماتولو‍ي بيمارستان امام رضا(ع) از شهريور 84 تا شهريور86 و مقايسه آن با افراد سالم
2
 
دکتر ملکي
دفاع
بررسي شيوع و عوامل برانگيزاننده تب خال اوروفاسيال در سه هزار دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي
3
دکتر مظلوم
دکتر ملکي
دفاع
بررسي باليني ليشمانيوز جلدي در مبتلايان ساکن مشهد مراجعه کننده به بخش پوست بيمارستان امام رضا از سال 78 تا 80
4
دکتر مشايخي- دکتر اسماعيلي
دکتر جاويدي- دکتر ملکي
دفاع
بررسي اثر درماني کرايوتراپي در ضايعات پيگمانته سطحي(لنتيگو و نووس جانکشنال) در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا در سال هاي 84 تا 85
5
دکتر لايق
دکتر ملکي
دفاع
بررسي صحتSPF برخي از ضدآفتاب هاي ايراني موجود در کشور
6
دکتر ارقامي
دکتر مشايخي- دکتر ملکي
دفاع
بررسي ميزان صحت تشخيص باليني بيماري درماتوفيبروم در مراجعين به بخش پوست بيمارستان امام رضا از تاريخ 63 تا 83
7
 
دکتر ملکي- دکتر شريفيان
دفاع
بررسي ابتلا گوش در بيماران مبتلا به ويتيلگو مراجعه کننده به بخش پوست بيمارستان امام رضا در سال 79-80
8
 
دکتر ملکي- دکتر فتي
دفاع
بررسي مقايسه اي تشخيص بيماري هاي پتيريازيس ورسيکالر و اريتراسما با استفاده از روش اسمير مستقيم و لامپ وود و چسب اسکاچ در 50 مورد بيمار
9
 
دکتر ملکي
دفاع
نتايج درماني PUVA در بيماران مبتلا به ويتيلگو مراجعه کننده به بخش پوست بيمارستان امام رضا طي سال هاي 78-77
10
دکتر مشايخي- دکتر ابراهيم زاده
دکتر ملکي-دکتر جاويدي
دفاع
مقايسه اثر درماني گلوکانتيم سيستميک با گلوکانتيم سيستميک به همراه پنتوکسي فيلين خوراکي در درمان سالک جلدي
11
دکتر مشايخي
دکترجاويدي- دکتر ملکي
دفاع
بررسي سطح سرمي روي در مبتلايان به آکنه
12
 
دکتر ملکي
دفاع
بررسي تفکيکي بيماري هاي پوستي که در 1.5 سال اخير به درمانگاه پوست مرکز امام رضا مراجعه کرده اند و پيدا کردن ارتباط آن با انواع بيماري هاي پوستي در ارتباط با شغل، سن،جنس و فاکتورهاي فردي و محيط زندگي
13
 
دکتر ملکي
دفاع
تعيين شيوع آلوپسي آره آتا منطقه اي در دانش آموزان دبستان هاي مشهد25000 نفر
14
 
دکتر ملکي
دفاع
بررسي نتايج درماني PUVA تراپي همراه با پانچ گرافت از بيماران ويتيلگو مقاوم به PUVA تراپي مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا طي سال هاي 77-80
15
دکتر مشایخی- دکتر محمودی- دکتر افضل آقایی
دکتر ملکی- دکتر جاویدی
دفاع
بررسی سطح سرمی Ig E در مبتلایان به لیشمانیوز لوپوئید مزمن مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امام رضا از تاریخ 1/5/82 لغایت 1/5/84
16
دکتر اسماعیلی
دکتر جاویدی-دکتر ملکی- دکتر فتی
دفاع
بررسی ارتباط بیماری پتیریازیس ورسیکالر با مصرف قرص های پیشگیری از بارداری
17
دکتر مشایخی- مهندس واحدیان
دکتر ملکی
دفاع
بررسی الگوی اپیدمیولوژیک ابتلا به بیماری پمفیگوس در بین بیماران مراجعه کننده به بخش پوست بیمارستان امام رضا از سال 45 لغایت 80 به مدت 35 سال
18
مهندس واحدیان
دکتر جاویدی- دکتر ملکی
دفاع
بررسی میزان آگاهی دانشجویان سال آخر دانشگاه فردوسی مشهد در مورد اثرات نورآفتاب بر پوست و ضرورت و روشهای حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب
19
 
دکتر ملکی
دفاع
تعیین میزان اثر کرایوتراپی با نیتروژن مایع در درمان کراتوز سبورئیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا در سالهای 80-79
20
مهندس واحدیان
دکتر ملکی- دکتر شاه فرهت
دفاع
بررسی فراوانی نووس های عروقی و نوووس های ملانوسیتیک مادرزادی در 1000 نوزاد متولد شده در بیمارستان امام رضا
21
دکتر اسماعیلی- دکتر کوشیار
دکتر ملکی- دکتر جاویدی
دفاع
بررسی فراوانی عوارض خونی، کبدی و کلیوی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گلوکانتیم سیستمیک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد
22
 
دکتر ملکی
دفاع
بررسی سابقه فامیلی در 120 بیمار مبتلا به ویتیلگو تحت درمان با روش PUVA در بخش پوست بیمارستان امام رضا طی سالهای 78--77
23
دکتر اسماعیلی
دکتر جاویدی- دکتر ملکی- دکتر فتی
دفاع
ارتباط پسوریازیس و آلودگی به مالاسزیا در بیماران پسویازیس مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا از دی 83 تا تیر 84
24
دکتر مشایخی- دکتر افضل آقایی
دکتر ملکی
دفاع
بررسی شیوع پسوریازیس در مبتلایان به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا از 1/10/84 تا 30/9/86
25
دکتر شاکری
دکترملکی
دفاع
بررسی جریان الکتریکی مستقیم در درمان لیشمانیوز پوستی
26
دکتر یزدان پناه- مهندس ابراهیم زاده
دکتر ملکی
دفاع
بررسی عوارض پوستی ناشی ازPUVA (پسورالین خوراکی به همراه اشعه فرابنفش A) سیستمیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا در سال های 86-84
27
 
دکتر درخشان- دکتر ملکی
دفاع
بررسی شیوع کدورت لنزدر بیماران ویتیلگو تحت درمان با PUVA به مدت یکسال در بخش پوست بیمارستان امام رضا79
28
دکتر شاکری
دکتر ملکی- دکتر بنی هاشمی
 
اثر بخشی ساکشن بیلستر اپیدرمال گرافت در درمان ویتیلگوی موضعی پایدار مقاوم به درمان
29
دکتر خواجه دلوئی- دکتر خلیقی
دکتر یزدان پناه- دکتر ملکی
دفاع
بررسی رابطه ابتلا به عفونت HTLV1 و بروز تظاهرات پوستی
30
دکتر پزشکپور- دکتر جعفريان
دکتر بني هاشمي- دکتر ملکي
 
بررسي موارد کشف شده ويروس هاي هرپس سيمپلکس نوع 1 و 2 و هرپس انساني نوع 8 و اپشتن بار در بيماران پمفيگوس و گروه کنترل به روش ايمونوهيستوشيمي
31
 
دکتر ملکی
دفاع
بررسی روش درمانی PUVA در مبتلایان به پسوریازیس ولگاریس و پالموپلانتار در بیمارستان امام رضا (ع) طی سالهای 79-78
32
 
دکتر ملکی
دفاع
بررسی شیوع تومرها ی پوستی در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی پیوند کلیه بیمارستان امام رضا (ع) طی سالهای 81-80
33
 
دکتر ملکی
دفاع
بررسی عصاره گل همیشه بهار دردرمان آکنه ولگاريس
34
 
دکتر ملکی
دفاع
بررسی عصاره گیاه جعفری در درمان آکنه ولگاریس
35
 
دکتر ملکی
دفاع
100 مورد سالک در جنوب خراسان
36
 
دکتر ملکی
دفاع
بررسی عامل اتیولوژیک زرده زخم در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست مرکز امام رضا (ع)
37
 
دکتر ملکی
دفاع
اندازه گیری میزان اشعه ماوراء بنفش ساطع شده از لامپهای روشنایی مورد مصرف در بازار الکتریکی ایران ( شهریور ماه 80)
38
 
دکتر ملکی
دفاع
بررسی شیوع به انواع تظاهرات پوستي دیابت در بيماران مراجعه کننده به مرکز دیابت
39
 
دکتر ملکی
دفاع
بررسی عوارض دیر رس مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی در جانبازان شیمیایی
40
 
دکتر ملکی
دفاع
بررسی شیوع ابتلاء به زگیل در سنین دبستانی ( 11-7 ) شهر مشهد
41
 
دکتر ملکی
دفاع
اثر مقايسه اي تزريق داخل ضايعه سولفات روي 2% و گلوكانتيم در درمان ليشمانيوز جلدي
42
 
دکتر ملکی
دفاع
ارزيابي باليني اثر فرآورده موضعي آزالائيك اسيد وزينك در درمان آلوپسي آندروژنتيك مردان و زنان
43
 
 
 
 
 

صفحه 2(مقالات)

 

 

 
 
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.