رزومه دكتر محمد جواد يزدان پناه

 

 

 
 
 
 
  
دكترمحمد جواد يزدان پناه
 عضو هیئت علمی گروهپوست، دانشکده پزشکی
 
 yazdanpanahmj[at]mums.ac.ir
  
 
 
پست الکترونیک : khazaeemh[at]mums.ac.ir
 
   آدرس: مشهد، بیمارستان قائم (عج)،گروه پوست 
 
 
 فعالیت های تحقیقاتی (CV)

سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (بهمن ماه 1362 لغايت آذر ماه1369)
استاديار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، از سال1374 لغايت 1385.
 تخصص پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (مهر ماه 1370 لغایت شهریور ماه1374)
دانشيار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، از سال1385 تاکنون.
 
 سوابق حرفه ای
متخصص بيماريهاي پوست شاغل در بيمارستان قائم(عج) مشهد از سال 1377 تاكنون
 متخصص بيماريهاي پوست شاغل در شبکه بهداشت درمان تربت حیدریه1374 تا 1375
متخصص بيماريهاي پوست شاغل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد سال1375تا 1377.
 متخصص بيماريهاي پوست شاغل درمرکز بهداشت دانش آموز سال 1375 تا 1377 w:LdE

 

 

 مسئولیت های اجرائی
1) معاون آموزشی بخش پوست از سال 1384 تا 1385.
متخصص بيماريهاي پوست شاغل در بيمارستان قائم(عج) مشهد از سال 1377 تاكنون
 متخصص بيماريهاي پوست شاغل در شبکه بهداشت درمان تربت حیدریه1374 تا 1375
متخصص بيماريهاي پوست شاغل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد سال1375تا 1377.
 متخصص بيماريهاي پوست شاغل درمرکز بهداشت دانش آموز سال 1375 تا 1377 w:LdE

 

 

 

 

 

 مسئولیت های اجرایی
معاون آموزشی بخش پوست از سال 1384 تا 1385.
 مدیر برنامه دستیاری رشته پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد
معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان قائم(عج) ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از1385 تاکنون
  <w:LsdE

 

 

 مسئولیت های اجرائی
1) معاون آموزشی بخش پوست از سال 1384 تا 1385.
متخصص بيماريهاي پوست شاغل در بيمارستان قائم(عج) مشهد از سال 1377 تاكنون
<SPAN style="FONT-FAMILY: Tahom
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.