طرح هاي اعضاي مركز

طرح های سال 84

 

مجریان

موقعیت

کد

عنوان

شماره

دکترملکی- دکترجاویدی

پايان يافته
 

84245

بررسي سرواپيدميولوژيك از نظر آلودگي به HIV و سيفليس در مبتلايان به زگيل تناسلي باليني مراجعه كننده به كلينيك درماتولوژي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهاي 1386-1384

1

دکترپزشکپور-دکترابوترابي

پايان يافته
 

84119

مقايسه تراكم استخوان در بيماران مبتلا به پمفيگوس تحت درمان با استروئيد خوراكي و استروئيد بعلاوه ايمورون

2

دکترملکي-دکترابراهيمي راد

پايان يافته
 

83402

بررسي صحت SPF برخي از ضد آفتابهاي ايراني موجود در كشور

3

دکترمشايخي-دکترمحمودي

پايان يافته

84291

جستجوي عفونت مايكوباكتريوم ها در 50 نمونه مورد گرانولوم آنولر با رنگ آميزي زيل نيلسون و به روش PCR در نمونه هاي پارافيني بخش آسيب شناسي بيمارستان امام رضا

4


 
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.