طرح هاي سال 87

طرح های سال 87

مجریان

موقعیت

کد

عنوان

شماره

دکتریزدان پناه-دکترحسینی

پايان يافته
 

87253

بررسي رابطه ابتلا به سرطان سلول سنگفرشي پوست و عفونت با ويروس پاپيلوماي انساني

1

دکترمشایخی-دکترمعتمدالشریعتی-دکترهوشمند

پايان يافته
 

87444

استفاده از جراحی به روش MOHS در درمان بازال سل كارسينوم پوست براي بيماران مراجعه كننده به بیمارستان امام رضا مشهد

2

دکترطیبی-دکترناهیدی

پايان يافته
 

87666

مقایسه سطح سرمي هموسيستئين در بيماران مبتلا به پسوريازيس با افراد سالم

3

دکترطیبی-دکترناهیدی

پايان يافته
 

87667

بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به ویتیلیگو

4

دکترناهیدی-دکترطیبی

پايان يافته
 

87704

بررسي همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8

5

دکترجاویدی-دکترلایق-دکترزابلی نژاد

پايان يافته
 

87822

بررسی اثر فرم ليپوزومال کلاریترومایسین بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور

6

دکترمشایخی دکتر-نعمتی-دکتردقیقی

پايان يافته
 
 

87833

بررسی چاقی در بیماران مبتلا به سوریازیس پلاك مزمن مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان امام رضا طی سالهای 88-1387 در مقايسه با گروه كنترل

7

دکترخدامی-دکتررجبی-دکترلایق

پايان يافته
 

87894

بررسی اثر فرم لیپوزومی آزیترومایسین در لیشمانیوز جلدی مدل حیوانی (موشBALB/c)

8

دکتریزدان پناه-دکترقزوینی-دکترشمسی

پايان يافته

 

87517

بررسي عفونت بورليا درنمونه های بيوپسی پوست بيماران مبتلا به مورفه آ

9

دکتریزدان پناه-دکترعزیزی

پايان يافته
 

87691

بررسي اثر پماد موضعی Indigo Naturalis در درمان پسوريازيس نوع پلاك و مقايسه دو پماد تهيه شده از دو گياه چيني و ايراني با پماد بتامتازون

10

دکترپزشکپور-دکترجعفریان-دکترکرابی

پايان يافته
 
 

87717

بررسي ارتباط بين پاپيلوما ويروس هاي انساني كم خطر (تيپ 6 و 11 ) و پر خطر (Low risk HPV,High risk HPV) و آويزه پوستي (Skin tag) به روش واكنش زنجيره اي پليمراز(pcr)

11

دکتربنی هاشمی-دکتریزدان پناه-دکترامیرسلیمانی

پايان يافته
 

87836

تعيين مقایسه اثر تری کلرواستیک اسید و گلوکانتیم داخل ضایعه در درمان لمشیانیازیس لوپوئید

12

دکتربنی هاشمی-دکتریزدان پناه-دکتراشکذری

پايان يافته
 

87838

بررسی ارتباط میان لیکن پلان و عفونتHTLV-1

13

دکترپزشکپور-دکتربنی هاشمی-دکترفرخ فر

پايان يافته
 

87843

بررسی فراوانی اختلالات تيروئيد در کودکان مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستانهای قائم و امام رضا

14

دکترفريدحسيني-دکترپزشکپور

پايان يافته
 

87912

بررسي اثر درماني آتورواستاتين در کهير مزمن ايديوپاتيک

15

دکتريزدان پناه-دکترشمسيان-دکترشفيعي

پايان يافته
 

87245

بررسي مقايسه اي تأثير داروهاي فلوكونازل و تربينافين در درمان بيماري كچلي تنه و كچلي كشاله ران

16

دکترسازگارنيا-دکتربحريني

پايان يافته
 

87110

تاثير درمان فتودايناميك با کلروفيل a بر انگل ليشمانيا در شرايط برون تني

17

دکترسازگارنيا-دکتربحريني

پايان يافته
 

87155

بررسي تاثير گرمادرماني با بكارگيري نانو ذرات طلا بر انگل ليشمانيا در شرايط برون تني

18

دکتراشرف-دکتريزدان پناه

پايان يافته
 

87006

بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد متصديان آرايشگاه هاي مردانه مشهد نسبت به بيماريهاي پديکولوزيس، ايدز و هپاتيت در سال 1387

19

دکترمشايخي-دکترفياضي-دکترپزنده

پايان يافته
 
 

87267

مقايسه اختلالات سايكولوژيك در بيماران مبتلا به ليكن سيمپلكس كرونيكوس مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام رضا (ع) با جمعيت نرمال

20

دکترمشايخي-دکترمعتمدالشريعتي-دکترهوشمند

پايان يافته
 

87444

استفاده از جراحی به روش MOHS در درمان بازال سل كارسينوم پوست براي بيماران مراجعه كننده به بیمارستان امام رضا مشهد

21

دکتريزدان پناه-دکترباقري

پايان يافته
 

87510

طرح بهينه سازي ارائه خدمات پژوهشي در حوزه معاونت پژوهشي مركز آموزشي، پژوهشي و درماني قائم(عج)

23

 
 
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.