فعالیت های تحقیقاتی دکتر مسعود ملکی


 

 

 
دكتر
مسعود ملکی 

عضو هیئت علمی گروه پوست، دانشکده پزشکی

پست الکترونیک : Malekim[at]mums.ac.ir
آدرس: مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)،گروه پوست
سوابق تحصیلی
سوابق حرفه ای
مسئولیت های اجرایی
عضویت در سازمان ها

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1358 لغايت شهريور ماه 1367)
استاديار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ،ازمهرماه سال 1372 لغايت آبان 1373.
تخصص پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (مهرماه 1368 لغایت شهریور ماه 1372)
استاديار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، از آذر 1373 لغايت فروردين 1384.

دانشيار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،از ارديبهشت 1384 تاکنون.

 
 
 

سوابق حرفه ای

متخصص بيماريهاي پوست شاغل در بيمارستان امام رضا(ع) بيرجند از سال 1372 تا سال 1373.

متخصص بيماريهاي پوست شاغل در بيمارستان امام رضا(ع) مشهد از سال 1373 تاكنون.

پزشک عمومي شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قائن1367- 1368

مسئولیت های اجرایی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاين، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ازمرداد 1367 بمدت يکسال

معاون آموزشي دانشکده پزشکي بيرجند 1373

معاون مدير گروه پوست و رئيس بخش پوست بيمارستان امام رضا (ع) 1382-1374

دبیر شورای آموزش پزشکي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1377-1374

مدیر گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1385- 1382
رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خراسان رضوي1388-1384.
مدیر گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388 تاکنون.
دبير کميته ارزشيابي هيئت ممتحنه رشته پوست در کشور از تیر ماه1390.

عضویت در سازمان ها

عضو انجمن متخصصین پوست ایران، از سال72تاکنون

عضو مرکز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکي مشهد، از سال 87 تاکنون.

عضو کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر دانشگاه، از فروردین 90.

  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.