فعاليت هاي تحقيقاتي دكتر پوران لايق


 

 

 
دكتر پوران لايق

عضو هیئت علمی گروه پوست، دانشکده پزشکی

پست الکترونیک : Layeghpo[at]mums.ac.ir
آدرس: مشهد، بیمارستان قائم (عج)،گروه پوست
سوابق تحصیلی
سوابق حرفه ای
مسئولیت های اجرایی
عضویت در سازمان ها

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي ساری، (مهر ماه 1369 لغايت شهريور ماه 1376)
استاديار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، از 1380 لغايت 1387 
تخصص پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (مهر ماه1376 لغایت شهریور ماه1380)
دانشيار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، از1387 لغايت تاکنون 
 
 
 

سوابق حرفه ای

متخصص بيماريهاي پوست شاغل در بيمارستان قائم(عج) مشهد از سال80 13 تاكنون

مسئولیت های اجرایی

مسئول کنفرانس هاي هفتگي بيمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از 1385 لغایت 1388.
مسئول کميته پژوهشي گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از سال 1387 تاکنون
عضو شوراي پژوهشي کميته تحقيقات دانشجوئي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضوکميته کارشناسي باليني دانشکده پزشکي از 1387.

عضوکميته کارشناسي باليني معاونت پژوهشي دانشگاه1388
عضو و دبير شوراي پژوهشي کميته تحقيقات دانشجوئي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از 1384 تاکنون

عضویت در سازمان ها

عضو انجمن متخصصین پوست ایران ، از 1380 تاکنون.

عضو انجمن بين المللي متخصصين پوست از 2006 تا کنون.
 عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1387 تاکنون.
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.