فعالیت های تحقیقاتی دکتر وحید مشایخی


 

 

 
دكتر وحید مشایخی قویونلو
 

عضو هیئت علمی گروه پوست، دانشکده پزشکی

پست الکترونیک : Mashayekhiv[at]mums.ac.ir
آدرس: مشهد، بیمارستان امام رضا(ع)،گروه پوست
سوابق تحصیلی
سوابق حرفه ای
مسئولیت های اجرایی
عضویت در سازمان ها

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1366 لغايت شهريور ماه 1374)
استاديار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،ازسال1381 تا شهریور ماه 90.
تخصص پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (مهر ماه1375 لغایت شهریور ماه1379)
دانشيار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، از مهر ماه 1390 تاکنون.
فلوشیپ درماتوپاتولوژی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، (شهریور ماه 1382 لغایت شهریور ماه1383)
 
فلوشیپ دوره تکمیلی درماتوپاتولوژی ، دانشگاه کالیفرنیا، (خرداد ماه 85 لغایت آبان 85)
 
 
  

سوابق حرفه ای

1375-79رزیدنت درماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع).

1379-1381 پزشک درمانی متخصص پوست در بیمارستان امام رضا(ع).

1381 تا کنون عضو هیئت علمی گروه بیماریهای پوست، بیمارستان امام رضا(ع) بخش پوست.

مسئولیت های اجرایی

مسئول آموزش درماتوپاتولوژی دستیاران پوست، اردیبهشت 84 تاکنون
معاون آموزشی بخش پوست، ازمرداد 85 تاکنون
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های پوست وسالک، از بهمن 87 تاکنون

عضویت در سازمان ها

عضو کمیسیون تخصصی پوست اداره کل پژشکی قانونی استان خراسان، از تیر84 تاکنون
عضو کمیته عالی تخصصی مشورتی در زمینه فراورده های بیولوژیک، ازبهمن 84 تاکنون
عضو کمیته اخلاق بیمارستان، ازاسفند84 تاکنون
عضو کمیته کارشناسی علوم بالینی معاونت پژوهشی دانشگاه، اسفند86 تاکنون
عضو مرکز تحقیقات نوزادان، ازآذر 86تاکنون
عضو کارگروه حوزه دوم برنامه آموزشی دانشکده پزشکی، از اردیبهشت 87 تاکنون

عضو کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر دانشگاه، از فروردین 90

  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.