فعالیت های تحقیقاتی دکتر زری جاویدی


 

 

 
دكتر
زری جاویدی

عضو هیئت علمی گروه پوست، دانشکده پزشکی

پست الکترونیک : Javidiz[at]mums.ac.ir
آدرس: مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)،گروه پوست
سوابق تحصیلی
سوابق حرفه ای
مسئولیت های اجرایی
عضویت در سازمان ها

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1347 لغايت تير ماه 1354)
استاديار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، از17/1/1371لغايت4/12/1379 .
تخصص پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (مهر ماه 1357لغايت تير ماه 1361)
دانشيار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، از4/12/1379لغايت7/4/1386 .
استاد بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،از7/4/1386
 
 
 

سوابق حرفه ای

متخصص بيماريهاي پوست شاغل در بيمارستان امام رضا(ع) مشهد از سال 1371 تاكنون

مسئولیت های اجرایی

مدير گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي مشهداز 4/4/1385 لغايت 14/9/1388 )

رئيس بخش پوست بيمارستان امام رضا(ع)از21/9/1384لغايت14/9/1388

معاون آموزشی بخش پوست از26/3/1387لغایت21/9/1384

عضویت در سازمان ها

عضو کمیته علمی بررسی نسخ و اسناد پزشکی، از16/7/86به مدت2سال.

عضو كميته تخصصي معاونت آموزشي وهيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي مشهداز7/9/85لغايت اسفند1388.

عضو كميته آزمون هاي ارتقا كشوري(دوره هاي24و23،16،15) .

عضو انجمن متخصصين پوست ايران .

عضو كميته امتحانات درون بخشي گروه پوست دانشگاه علوم پزشكي مشهداز6/12/1384لغايت شهريور1389 .

عضو کمیته برنامه ريزي راهبردي رشته تخصصي بيماري هاي پوست از28/2/1385به مدت2سال.

عضو کمیته تخصصي مبارزه با ليشمانيوز استان از2/2/1385به مدت2سال.

عضو کمیته نظارت وارزشيابي دروني بيمارستان امام رضا(ع)از7/3/1382لغايت1388.

عضو مرکز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکي مشهد، از سال 87 تاکنون.

  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.