فعالیت های تحقیقاتی دکتر بیتا کیافر
فعالیت های تحقیقاتی

الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح1): ISI
Yazdanpanah MJ, Noorbakhsh SR, Kalantari MR, Maleki M,Kiafar B. Dermatofibrosarcoma protuberans occurring in the site of prior leishmanization.. International journal of dermatology. 2006 Dec;45(12):1477-9.
Mashayekhi V, Javidi Z,Kiafar B, Manteghi AA, Saadatian V, Esmaeili HA, Hosseinalizadeh S.Quality of life in patients with vitiligo: a descriptive study on 83 patients attending a PUVA therapy unit in Imam Reza Hospital, Mashad.Indian Journal of Dermatology Venereology Leprology. 2010 ;76(5):592

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح2:(Index Medicus, Pubmed, Medline )


ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح3 ): (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract


د) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)
پزشکپور. فخرالزمان ، فامیلی. سرورالزمان، سعادتیان .وحید، کیافر. بیتا، مجاهدی .محمد جواد،" بررسی مقایسه ای نالتروکسان خوراکی با هیدروکسی زین در درمان خارش مبتلایان به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز"، مجله علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی، شماره 8،زمستان 85،صفحات 173-177.
ملكي. مسعود ،جاويدي. زري ، كيافر. بيتا ،سعادتيان. وحيد ، صارمي .علي اكبر،" بررسي شيوع افسردگي در 52 بيمار ويتيليگو مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1383"، اصول بهداشت رواني، شماره 6 (24-23)، پاييز و زمستان 1383، صفحات 130-127
ملكي. مسعود ، جاويدي .زري، كيافر. بيتا، سعادتيان. وحيد، صارمي. علي اكبر،"افسردگي در بيماران مبتلا به ويتيليگو"، اصول بهداشت رواني، شماره 25-26 ، بهار و تابستان 1384،صفحات 5-11
جاويدي. زري، فتا. عبدالمجيد ، كيافر.بيتا،"گزارش يك مورد عفونت منتشر گال در يك گيرنده پيوند كليه"، مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، شماره 87، بهار1384، صفحات 102-92.


ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي

 Banihashemi M, Yazdanpanh MJ ,Kiafar B ,Daneshmand R, Hepatitis B virus in iranian with Lichen planus. Poster presentation at 17th Eroupian congress of dermathology and venerology . September 2008 .Paris-Farance


ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي

پزشکپور. فخرالزمان،فامیلی. سرورالزمان،کیافر. بیتا،" مقايسه دو روش درماني پارومومايسين موضعي با گلوكانيم داخل ضايعه در مبتلايان به سالك در 60 مورد مراجعين درمانگاه پوست بيمارستان قائم"، ششمين همايش سراسري تازه هاي درماتولوژي، ارائه پوستر،21-19 ارديبهشت 1380،اصفهان

پزشکپور. فخرالزمان، دکتر فامیلی. سرورالزمان،کیافر. بیتا، دکتر مجاهدی، دکتر شریفی حسینی،" بررسی میزان اثربخشی نالترکسان خوراکی در درمان خارش اورمیک و مقایسه آن با هیدروکسی زین"، هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، ارائه پوستر،8-4 شهریور 86، مشهد

فامیلی. سرورالزمان، پزشکپور . قخرالزمان ، کیافر. بيتا ، حسین زاده . عليرضا، "مقایسه اثر درمانی محلول تری کلرواستیک اسیدبا غلظت های 35% و80% در درمان وارت ولگاریس "، همایش تازه های لیشمانیوزجلدی و پوست، 4و5 اردیبهشت 83

 

  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.