فعالیت های تحقیقاتی دکتر احمد رضا طاهری


 

 

 
دكتر
احمد رضا طاهری 

عضو هیئت علمی گروه پوست، دانشکده پزشکی

پست الکترونیک : Taheriar[at]mums.ac.ir
آدرس: مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)،گروه پوست
سوابق تحصیلی
سوابق حرفه ای
مسئولیت های اجرایی
عضویت در سازمان ها

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
پزشكي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1370 لغايت شهريور ماه 1377)
استاديار بيماريهاي پوست ،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، از سال1385 تاکنون.
تخصص پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (مهرماه 1379 لغایت شهریور ماه 1383)
 
 
 

سوابق حرفه ای

متخصص بيماريهاي پوست شاغل در بيمارستان امام رضا(ع) مشهد از سال 1383

مسئولیت های اجرایی

عضو کمیته ارزشیابی رشته نخصصی پوست، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، از سال 86 لغایت 89

مسئول آموزش کارورزی گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از سال 89 تا کنون

عضو کمیته امتحانات ارتقاء گروه پپوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از سال 89 تا کنون.

عضو هیئت ممتحنه گواهینامه تخصصی رشته بیماری های پوست، از سال 90

عضویت در سازمان ها

عضو سازمان نظام پزشکی، از سال 77 تاکنون
عضو انجمن متخصصین پوست، از سال 83 تاکنون
عضو  مرکز تحقیقات بیماری های پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1387 تاکنون.
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.